Miljøsertifisering Global Gap

Tombre gruppen har som ein del av vår bærekrafts satsing fått global gap godkjenning på heile vår

produksjon, frå yngel til matfisk. Du kan lese meir om global gap på deira heimeside her

Miljø og fiskehelse

"YOU HAVE TO GET LOST BEFORE YOU CAN BE FOUND."

Tombre gruppen bruker rognkjeks og annen leppefisk for å hindre lakselus i å angripe laksen.

En rognkjeks kan spise opptil 600 lakselus og er en effektiv måte å holde lusen i sjakk.

Tombre gruppen er en av iniativ takerene i prosjektet til Vest Aqua base på Fitjar (trykk på lenken for mer informasjon)

 

Rognkjeksen er aktiv hele året i motsetning til annen leppefisk og ved å bruke oppdrettet leppefisk ungår vi å overbelaste bestanden av villfisk

Foto: HENRIK MUNDAL ANDREASSEN

For at rognkjeksen skal trives i merden og gjøre en god jobb er det viktig med gode forhold.

Vi har skjul som leppefisken kan legge seg til å hvile i.

Den trives ikke med et ensidig kosthold der den bare spiser lus så vi gir den spesialfor og den beiter på næring som flyter forbi i vannstrømmen og på groe som fester seg på leppefiskskjulet og noten. For at den skal trives kreves det god røkting og rene nøter.

 

Du kan lese mer om bruk av rognkjeks og fiskehelse her (trykk på lenken)

Tombre gruppen har sammen med endel andre hardanger oppdrettere investert i termisk avslusning. Dette er en effektiv medikamentfri behandling mot lakselus.

 

Behandlingen går ut på at laksen bades i vann med en temperatur på ca 30 grader som tar livet av lusen uten å skade laksen. Dette gir oss en effektiv behandling uten utfordringen som resistens mot medikament utgjør idag.

 

Fra 2015 har vi hatt en kraftig reduksjon i lusenivåene og i 2018 står vi enda bedre rustet med Optilicer.

 

Trykk på lenken her for mer informasjon

Tombre gruppen bruker rognkjeks og annen leppefisk for å hindre lakselus i å angripe laksen.

En rognkjeks kan spise opptil 600 lakselus og er en effektiv måte å holde lusen i sjakk.

Tombre gruppen er en av iniativ takerene i prosjektet til Vest Aqua base på Fitjar (trykk på lenken for mer informasjon)

 

Rognkjeksen er aktiv hele året i motsetning til annen leppefisk og ved å bruke oppdrettet leppefisk ungår vi å overbelaste bestanden av villfisk

Tombre gruppa. Lingalaks og Eide Fjordbruk har no fått tatt i bruk Termisk avlusing. Vi har samman stifta firmaet Miljø og havbruk AS og har no oppgradert til ny avlusningsteknologi med et av norges mest effektive avlusningsfartøy MS Seisund

Vi kan avluse ei heil merd på under ein time som gjev mindre trengning av fiske og mykkje betre fiskevelferd.

Du kan lesa meir om båten og teknologien her

Optilicerene installert på båten "Seisund". 

Tombre gruppas produksjon er 100 % uten bruk av antibiotika. Vi brukar ikkje kjemiske badebehandlinger mot lus og får i 2018 levert luselasere fra Stingray for en mer skånsom lusefjerning. Laseren påfører ikkje fisken smerte eller skader og er ein av dei aller mest skånsomme behandlingane mot lakselus som er tilgjengeleg idag.

Vi bruker og midtnorsk ringen som tilfører vassstraum frå djupna under luselaget og gjev fisken gode forhold med varmt og lusefritt vatten frå ca 20 m dybde. 

Alle desse tiltaka saman med vaksinering og fantastisk innsats av medarbeidarane på merdkanten har ført til at vi i 2018 har sjukdomsfri fisk på 10 av 11 lokaliteter og driv trygg og effektiv matfiskproduksjon.

Hardangerfjordlauget

Tombre gruppa er en av iniativtakerene til Hardangerfjord lauget og Håkon Tombre (Daglig leder) har vert formann i flere år. Lauget er en aktiv stemme i debatten og aktiv bidragsyter i arbeidet for bedre sammspill mellom villfisk og oppdrett.

Hardangerfjordlauget støtter kamera prosjekt i Uskedalselva

Uskedalselva er  viktig og interessant som referanse-elv i området
og det planleggjast no
montering av 6 kameraer for overvaking av fiskens opp- og nedgang.
Det vil gjera det lettare å bestemma uttaket av fisk kvart år.
Det er oppdrettsnæringa ved Hardangerfjord-lauget som har
teke initiativet og vil bekosta tiltaket. 
Sekretær Even Søfteland hadde ei brei orientering
om prosjektet og situasjonen for villaksen under årsmøtet i elveeigarlaget.

 

Les meir her

 

 

 

Bilde henta fra Uskedalen.no  (Foto: Ola Matti Mathisen)

Tombre Fiskeanlegg AS

Leiro 33, 5640 Eikelandsosen, 

tlf: 5658 5217, 

e-post tombre@tombre.no