Tombre Fiskeanlegg AS

Drageid 38, 5640 Eikelandsosen, 

tlf: 5658 5217, 

e-post tombre@tombre.no

Me bidreg i lokalsamfunnet

 

Tombregruppa ynskjer å bidra i alle kommunar me er lokalisert i, som Fusa, Kvam, Samnanger, Osterøy, Fedje og Høyanger.

 

Med vår sponsing ynskjer me å støtte kultur, idrett og andre aktivitetar for born og ungdom i lokalsamfunnet.

 

Me høyrer til i lokalsamfunnet og ynskjer å bidra nært som ein aktiv samfunnsaktør.

 

Tilbakeyting for sponsorstøtta er i form av reklame og eksponering av Tombre- gruppa på ein positiv måte.

 

Me ynskjer langsiktige sponsorengasjement. Dette har best effekt på investeringane som vert lagt ned i tid og pengar på prosjekta me går inn i.
 

 

Me sponsar ikkje :

Politiske organisasjonar

Religiøse organisasjonar

Me har ingen fast søknadsfrist, men tar mot søknadar fortløpande.

I søknaden må det gå fram kva prosjektet går ut på og kva samarbeidet kan tilføre Tombregruppa.

Profilering

Logoen vår er viktigaste grafiske og visuelle element og bidreg til vår identitet. Riktig bruk er difor svært viktig.

På profilerings sida vår finn de oversikt over sponsor materiel samt døme på bruk av logoen.