Me bidreg i lokalsamfunnet

 

Tombregruppa ynskjer å bidra i alle kommunar me er lokalisert i, som Fusa, Kvam, Samnanger, Osterøy, Fedje og Høyanger.

 

Med vår sponsing ynskjer me å støtte kultur, idrett og andre aktivitetar for born og ungdom i lokalsamfunnet.

 

Me høyrer til i lokalsamfunnet og ynskjer å bidra nært som ein aktiv samfunnsaktør.

 

Tilbakeyting for sponsorstøtta er i form av reklame og eksponering av Tombre- gruppa på ein positiv måte.

 

Me ynskjer langsiktige sponsorengasjement. Dette har best effekt på investeringane som vert lagt ned i tid og pengar på prosjekta me går inn i.
 

 

Me sponsar ikkje :

Politiske organisasjonar

Religiøse organisasjonar

Tombre Fiskeanlegg AS

Leiro 33, 5640 Eikelandsosen, 

tlf: 5658 5217, 

e-post tombre@tombre.no