Stilling: Driftskoordinator

Søknadfrist: 31. Juli

Tombre Gruppa består av 5 underliggjande selskap. Hovudkontoret er lokalisert i Eikelandsosen, Bjørnafjorden kommune. Me har produksjon av matfisk i kommunane Bjørnafjorden, Kvam, Samnanger, Osterøy, Fedje, Høyanger, Bømlo og Karmøy.
Tombre Gruppa produserer omlag 15000 tonn laks og aure i året. Me i Tombre Gruppa er opptekne av å vera fremst i vår bransje, halda oss oppdatert innan teknologi, berekraft og utvikling. Me søkjer etter deg som vil bidra til god planlegging og optimal koordinering av utstyr, mannskap og ressursar. Sjå til etterleving av IK-system og myndighetskrav, samt sikra at me oppnår optimal drift på lokalitetane. I samband med dette søkjer me etter ein dyktig Driftskoordinator.

Arbeidsoppgåver:

 • Utarbeida planar for lokalitetar i samarbeid med Produksjonleiar og Teknisk leiar
 • I samarbeid med lokalitetsleiarane laga vekentlege arbeidsplanar for å optimalisere bruken av ressursar og mannskap.
 • Arbeidsplanarfor eigne og eksterne arbeidsbåtar.
 • Mannskapsplanlegging.
 • Bistå mindre og større arbeidsoperasjonar på lokalitet og arbeidsbåtar, syta for framdrift.
 • Fylgja opp IK og HMS.
 • Personaloppfølging av selskapet si produksjonsavdeling.
 • Stillinga rapporterer til produksjonsleiar og tekniskleiar.    

Kvalifikasjonar:

 • Relevant utdanning.
 • Erfaring frå planlegging og arbeidsleiing.
 • God teknisk forståing.
 • Erfaring frå bransjen vert lagt vekt på.

Personlege eigenskapar:

 • Gode kommunikasjonsevner, norsk munnleg og skriftleg.
 • Gode ITkunnskapar.
 • Strukturert og løysningsorientert.
 • Godt humør og handlekraft.
 • Motivator som kan spela andre gode.

Me tilbyr:

 • Ei interessant og utfordrande stilling i ei næring og eit selskap i vekst.
 • Varierte arbeidsoppgaver som gjev moglegheit for fagleg og personleg utvikling
 • Konkurransedyktige vilkår

Fornærare opplysingar, ta gjerne kontakt med Daglig leiar Håkon Tombre, tlf 41451808
eller økonomileiar Stig Tveit, tlf 93205452.

Send søknad til soknad@tombre.no

Åpen stilling

Me ser etter deg som er framoverlent, initiativtakande og ute etter ei utfordring i Noregs mest spanande og fraamtidsretta industri.

Me er hovudsakleg ute etter dei med relevante fagbrev innen bransjen.
Send søknad, og legg ved CV med relevante vedlegg

Mobil: 414 51 808
E-post: soknad@tombre.no

Søk her >

Folka våre

Les meir >

Folka våre

Ein veldig sentral del av den lange reisa til Tombre Gruppa er dei ansatte. Kvar dag gjennom heile året er me ute, uansett vêr og vind for å sørgje for at fisken får det den treng, og at trivselen i merdane er på topp.

I løpet av åra som har gått har me samla ein gjeng som er opptekne av fisken, alltid ute etter forbetring, og har enorm stå-på vilje. Takka være dette står ting aldri stille her i Tombregruppa, og me kan sjå framover med eit positivt blikk.

Les meir >

Copyright © Tombre Fiskeanlegg AS

Design & Utvikling: Sverre Fossåen