Ledige stillingar

Me søkjer Business Controller

Me søkjer etter ein engasjert og ambisiøs Business Controller som og har interesse for digitalisering, bærekraft og endringsarbeid.

Vår nye Business Controller vil ha ei sentral rolle i vår administrasjon og vil få mogelegheita til å jobbe og utvikle seg innan eit bredt spekter av arbeidsområder. Me søkjer etter deg som trivst med nye utfordringar og som evner å identifisere og bidra til å implementere forbetringar. Dei sentrale oppgåvene vil bestå i analysearbeid og rapportering på både finansielle og ikkje-finansielle KPIar, samt bidra til effektivisering og optimalisering av sentrale prosessar i drift og administrasjon. Eit viktig arbeidsområde vil og være koordinering, rapportering og oppfølging knytt til verksemdas strategi- og bærekraftsarbeid. Stillinga vil rapportere til økonomileiar og arbeide tett saman med øvrige delar av leiing og administrasjon.    

Hovudoppgåvene dine vil bli:

 • Utarbeidelse av beslutningsgrunnlag for styret og leiinga
 • Resultatoppfølging, analyse og rapportering innan økonomi, drift, bærekraft og prosjekt
 • Budsjettering og prognosar
 • Bidra proaktivt i arbeidet med å forbedre og videreutvikle vår organisasjon
 • Bidra aktivt i arbeidet med digitalisering og vidareutvikling av rapporteringssystem
 • Være ein sentral ressurs på oppgåver og prosjekt på tvers av organisasjonen
 • Bistå i andre løpande oppgåver og utfordringar, herunder t.d. kontraktsoppfølging, søknadar, rapportering til offentlege myndigheiter m.m.

For å lykkes i rolla trur me at du har:

 • Bachelor eller master innan økonomiske relevante fag
 • Nokre år med relevant arbeidserfaring, men me oppmodar og nyutdanna til å søkje
 • Sterke analytiske evner og er i stand til å raskt sette deg inn i komplekse problemstillingar
 • God økonomisk, operasjonell og strategisk forståelse
 • Gode samarbeidsevner
 • God IT-forståing og kompetent i bruk av analyseverktøy, herunder Excel og BI-verktøy
 • God munnleg og skriftleg kommunikasjonsevne, både på norsk og engelsk

(Om du har noko, men ikkje alt, søk likevel. Me heilskapsvurderer alle søknader)

Som person trur me at du er:

 • Positiv, engasjert og motivert for å utgjere ein forskjell
 • Strukturert, effektiv og med sterk gjennomføringsevne
 • Opptatt av kvaliteten i arbeidet ditt
 • Initiativrik, sjølvstendig og tar eigarskap til oppgåvene dine
 • Lærevillig og tilpassingsdyktig i møte med nye problemstillingar
 • Glad i å arbeide saman med andre

Me kan tilby:

 • Spennande utfordringar i ei verksemd og bransje i sterk utvikling
 • Gode faglege og personlege utviklingsmogelegheiter
 • Eit godt arbeidsmiljø med hyggelege og kompetente kollegaer
 • Ein variert arbeidskvardag med store mogelegheiter for å påverke
 • Ein lokalt forankra arbeidsplass som bryr seg om folk, fiskevelferd og miljø
 • Konkurransedyktige vilkår og gode pensjons- og forsikringsordningar


Tiltreding:
snarast

Send CV og søknad til e-post: soknad@tombre.no

Me behandlar søknadar fortløpande. Endeleg søknadsfrist 15.januar.

Om du har spørsmål knytt til stillinga eller prosessen, ta gjerne kontakt med:

- Økonomileiar, Anne Marte Tombre: anne.marte@tombre.no / 99481826

- Dagleg leiar, Stig Tveit: stig@tombre.no / 93205452

Me ser fram til å motta din søknad!

Åpen stilling

Me ser etter deg som er framoverlent, initiativtakande og ute etter ei utfordring i Noregs mest spanande og fraamtidsretta industri.

Me er hovudsakleg ute etter dei med relevante fagbrev innen bransjen.
Send søknad, og legg ved CV med relevante vedlegg

Mobil: 932 05 452
E-post: soknad@tombre.no

Folka våre

Les meir >

Folka våre

Ein veldig sentral del av den lange reisa til Tombre Gruppa er dei ansatte. Kvar dag gjennom heile året er me ute, uansett vêr og vind for å sørgje for at fisken får det den treng, og at trivselen i merdane er på topp.

I løpet av åra som har gått har me samla ein gjeng som er opptekne av fisken, alltid ute etter forbetring, og har enorm stå-på vilje. Takka være dette står ting aldri stille her i Tombregruppa, og me kan sjå framover med eit positivt blikk.

Les meir >

Copyright © Tombre Fiskeanlegg AS

Design & Utvikling: Sverre Fossåen